Tures Godis

Integritetspolicy

Användarvillkor och integritetspolicy för Tures Godis AB

Senast uppdaterad 2024-01-15

Din integritet är viktig för oss, och denna integritetspolicy förklarar hur Tures Godis AB skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Tures Godis AB, org.nr. 559210-8970, är personuppgiftsansvarig för den
behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Vilken information samlar vi in och varför?

Tures Godis AB strävar efter att endast behandla personuppgifter som är relevanta och behandling ska endast ske i den omfattning som är nödvändig i förhållande till det syfte uppgifterna har samlats in. Denna policy gäller för Tures Godis AB:s webbplats.

Information som du lämnar till oss

Information som vi samlar in om dig

Hur länge vi behandlar din information och med vilken rättslig grund

För att vi ska kunna leverera din beställning och ge dig kundservice behöver vi behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen

Hur länge sparar vi uppgifterna?

När du kontaktar oss via kontaktformulär på turesgodis.se

När du beställer våra produkter på turesgodis.se

Behandling av kundens personuppgifter

Kundens uppgifter används för att upprätthålla affärsrelationen och för att leverera beställda produkter. Informationen används också för att kommunicera med kunderna.

Vilka vi delar din information med

Säkerhet kring din information

Tures Godis AB sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet.

Cookies

När du besöker vår webbplats kommer cookies att sparas på din dator. Cookies används för att vissa funktioner ska fungera, samla statistik om besökare samt förbättra användarupplevelsen. Inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person samlas in.

Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Datumet för senaste ändringen publiceras i detta dokument.

Dina rättigheter

Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen, inklusive rätt till registerutdrag, rättelse, radering, dataportabilitet och rätt att invända mot behandling. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information kan du lämna ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas eller vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

Tures Godis AB

559210-8970

Personuppgiftsansvarig

Storgatan 11

387 31 Borgholm

kundtjanst@turesgodis.se

Tel: 0480-104 44