Tures Godis

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Tures Godis AB

Gäller mellan Tures Godis AB och Återförsäljaren, vilken avser föreningar, enskilda lag, skolor eller skolklasser. Genom att köpa och sälja Tures Godis AB:s produkter godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan oss.

 

Allmänna villkor

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Försäljning och distribution av Tures Godis AB:s produkter sker genom att Återförsäljaren startar en försäljning hos oss. Därefter tar Återförsäljaren upp beställningar av våra produkter under en begränsad tid. Sedan skickas en gemensam beställning från gruppen enligt angiven tidsplan och försäljningsupplägg som vi gemensamt lagt fram. Tures Godis AB skickar det beställda antalet produkter till Återförsäljaren. Förutsättningen för att kunna köpa våra produkter är att Återförsäljaren utsett en kontaktperson som solidariskt med Återförsäljaren ansvarar för betalning gentemot oss.

 

Förtjänst/Vinst

Återförsäljarens förtjänst/vinst är skillnaden mellan Återförsäljarens inköpspris och Återförsäljarens försäljningspris. Konsumentpriset är 70-350 kronor styck och förtjänsten är procentuellt baserad på produktkategori.

 

Återförsäljarens förpliktelser

Återförsäljaren ska utföra sitt försäljningsarbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets anseende bibehålls eller förstärks. Kontaktpersonen ska informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av Tures Godis AB:s produkter om innehållet i dessa villkor. Återförsäljaren förbinder sig att sälja Tures Godis AB:s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte betala någon lön eller annan ersättning för detta.

 

Krav på kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara myndig (minst 18 år), inte belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kreditkontroll tas. Tures Godis AB äger rätt att avböja eller avbryta en beställning av en leverans om vi bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller kontaktpersonen erhållit en betalningsanmärkning. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll utan Återförsäljarens och Tures Godis AB:s godkännande.

 

Betalningsvillkor

Fakturan skickas separat till angiven mejladress med en kredit om 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift på 60 kronor samt dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

 

Aktuella fraktavgifter

Gruppbeställningar på minst 100 produkter har fri frakt. Om ni beställer under 100 produkter kostar frakten 199 kronor. Vid kompletterande ordrar i efterhand tillkommer en fraktkostnad på 99-199 kronor. Dessa skickas för uthämtning vid närmaste paketombud.

 

Leveranstid

Vi levererar er beställning till den av kontaktpersonen angivna adressen inom 2-5 arbetsdagar beroende på avstånd. Vid beställning av säsongsprodukter (påsk, halloween eller jul) kan leveranstiden vara något längre, men vi strävar efter att skicka snarast möjligt. Om något skulle ske med produkter eller om det uppstår oförutsägbara förseningar meddelar Tures Godis AB Återförsäljaren om det.

 

Anmärkning på leverans

Anmärkning på leverans måste ske inom fem dagar efter mottagen leverans. Kontakta oss då på kundtjanst@turesgodis.se.